Siirry sisältöön

Tuulivoimalahanke

Hattulan kunnanhallitus päätti 7.8.2023 käynnistää tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen Niinimäen alueelle. Kaava-aloitteen esittäjä ja hankkeen toteuttaja on Myrsky Energia Oy.

Tuulivoimalla on niin kannattajia kuin vastustajia, kukin omista lähtökohdistaan. Joidenkin mielestä tuulivoima edesauttaa Suomen ilmastotavoitteita, toisten mielestä se on hyvä taloudellisista syistä ja jotkut näkevät tuulivoimaloiden pilaavan luontoarvoja. Kaikkia näkemyksiä on kuultava.

Nyt tehty päätös käynnistää kaavaprosessin, jonka yhteydessä arvioidaan hankkeen erilaiset vaikutukset. Tämän arviointi- ja suunnittelutyön myötä selviää tarkemmin mihin voimalat sijoittuisivat, montako niitä olisi, minkä korkuisia ne olisivat, millaista tiestöä ne vaativat, miten siirtolinjat sijoittuvat ja niin edelleen. Prosessi on monipuolinen ja sen aikana kaikilla joihin hankkeella on vaikutuksia saavat mahdollisuuden tuoda näkemyksensä esille.

Nyt käynnistyvä suunnittelu- ja arviointityö tuottaa tuloksia, joiden perusteella kunnanvaltuutetut voivat aikoinaan hyväksyä tai hylätä osayleiskaavan.

Kunnanhallitus korostaa vuoropuhelun tärkeyttä ja päätti, että Niinimäen hanketta varten perustetaan yhteistoimintaryhmä, johon kuuluvat ainakin kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden edustajat, maanomistajien edustajat, hankealueen ympäristön asukkaiden edustajat sekä Myrsky Energia Oy:n edustaja. Muitakin ryhmään todennäköisesti liittyy.

Hankkeen avoin yleisötilaisuus järjestetään 11.9.2023 klo 17.00 Hattulan kunnankirjastolla Kauppatie 3, 13720 Parola. Tilaisuudessa esitellään hanke ja sen suunniteltu toteuttaminen. Samassa yhteydessä kootaan yhteistoimintaryhmä, jonka kokoonpanoa varten voi esityksiä lähettää pekka.jarvi@hattula.fi.

Hattulassa 8.8.2023

Pekka Järvi
Kunnanjohtaja

Viim. päivitetty 5.10.2023
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram