Siirry sisältöön

Hattulan liikuntapalvelut keräsivät kiitosta asukaskyselyssä

Hattulan asukaskyselyssä selvitettiin aikuisväestön liikunta- ja terveystottumuksia. Kysely oli sähköisesti vastattavissa maalis-huhtikuussa 2023 ja vastauksia tuli yhteensä 343. Kysely toteutettiin 12 kunnassa ja Hattulan vastausprosentti oli ryhmän kärkipäässä. Suuret kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille! Enemmistö vastaajista oli 35-65 vuotiaita. Vastanneiden kesken arvottiin palkintoja, kuten InBody-mittauksia ja lahjakortti K-ryhmään, joista on oltu yhteydessä voittajille. Kyselyn tuloksia käytettiin Hattula Liikkuu -ohjelman teossa. Hattula Liikkuu -liikkumisohjelman tarkoituksena on luoda suuntaviivoja sille, kuinka Hattulassa pyritään kunnan palveluita ja toimintoja kehittämällä luomaan kuntalaisille parhaat mahdolliset liikkumisedellytykset. Liikkumisohjelma kytkeytyy vahvasti Hattulan kuntastrategiaan, jossa yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi on asetettu kuntalaisten kannustaminen liikkuvaan ja terveelliseen elämäntapaan. Liikkumisohjelman toimenpiteet ovat monialaisia ja niitä toteutetaan yhdessä useiden erilaisten sidosryhmien kanssa.

Hattulan kunnan tulokset olivat pääsääntöisesti positiivisia ja varsinkin kunnan liikuntapalveluihin ja liikuntapaikkoihin ollaan keskimääräistä tyytyväisempiä. Liikuntapaikoista varsinkin luontoliikuntapaikat, kuten ladut, metsät, vesistöt ja kuntoradat saavat kiitosta. Tyytyväisyys luontoliikuntapaikkoihin näkyy Hattulalaisten korkeampana luontoliikunta-aktiivisuutena kaikkiin vastaajiin verrattuna. Erityisesti iäkkäät ovat myös tyytyväisiä kunnan kuntosaleihin ja ohjattuun toimintaan. Uimahallin puute näkyy koko aineiston keskiarvoa suurempana tyytymättömyytenä uimahallipalveluihin. Muita haasteita ovat mm. liikuntasuosituksen täyttyminen ja heikot ravitsemustottumukset. Liikkumisen esteiksi mainitaan erityisesti ajan, motivaation ja seuran/kaverin puute sekä terveydelliset syyt. Vastaajat kokevat olevansa kuitenkin tietoisia terveyteen liittyvistä suosituksista.

Asukaskyselyn koonti kokonaisuudessaan on luettavissa tästä (avautuu uudessa ikkunassa).

Viim. päivitetty 7.11.2023
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram