Siirry sisältöön

Tarina Hattulasta - Kehitysyhtiö

Hattulan kunnanvaltuusto hyväksyi kehitysyhtiön perustamisen 10.11.2021, sillä ajatuksella, että yhtiötä rahoitetaan enimmillään 200 000 eurolla kahden vuoden aikaikkunassa, jonka jälkeen yhtiön pitäisi tulla toimeen omillaan. Päätös oli yksimielinen.

Kunnanvaltuusto hyväksyy kehitysyhtiön perustamisen ja siihen liittyvät asiakirjat sekä täsmennetyt juridiset, rahoitukselliset ja sopimukselliset yksityiskohdat sekä sen että kunta rahoittaa kehitysyhtiötä enimmillään 200 000 eurolla kahden vuoden aikaikkunassa.

Kesäkuussa 2021 kunnanvaltuustolle oli esitelty suunnittelupöydällä olleen kehitysyhtiön tavoitteita ja toiminta-ajatusta. Aiemmin oli julkaistu Taloustutkimuksen selvitys, missä Kanta-Hämeen maakunta sai huonot arviot yritystoiminnan kehittämisestä. Hattula oli tuossa tutkimuksessa maakunnan heikoin. Kunnassa päätettiin siis tehdä jotain ja alettiin valmistella kehitysyhtiötä.

Kehitysyhtiön valmistelut tuottivat ajatuksen Hattulan ”kasvun kaavasta”, joka oli seuraava

- Poistetaan kasvun esteet.

- Tuotetaan uutta arvoa kustannuksia enemmän.

- Ollaan luovia ja rohkeita yrittämään.

- Ollaan aktiivisesti synnyttämässä kuntaan uutta liiketoimintaa.

Kehitysyhtiöön palkattiin yksi työntekijä eli toimitusjohtaja, joka alkoi valmistella useita hankkeita, joita olivat muun muassa

- Kunnan oma aurinkovoimahanke.

- Hallihanke eli toimitiloja yrittäjille.

- Kunnan ruokapalveluiden uudelleenjärjestelyt.

- Kunnan digitaalisten palvelujen kehittäminen.

Kahta ensimmäistä hanketta valmisteltiin kunnan päätöksentekoa varten, mutta ne eivät sinne lopulta ehtineet. Ruokapalvelujen järjestelyistä pyydettiin tilintarkastusyhtiö BDO:lta selvitys, jotta mahdollinen yhtiöittäminen etenisi lain edellyttämällä tavalla. Digitaalisten palvelujen kehittämiseksi haettiin ja saatiin kuntaan yli 300 000 euron hankerahoitus.

Talvella 2022-23 nousi julkisuudessa esille epäilyjä kehitysyhtiön toiminnasta. Epäiltiin muun muassa keskeisten henkilöiden (hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja) esteellisyyksiä ja yrityksestä kaapata kunnan ruokapalvelut osin omassa omistuksessa olevaan yritykseen. Kehitysyhtiön toiminta kävi vaikeaksi ja lopulta se keskeytyi, kuten myös edellä mainitut hankkeet. Digitaalisten palvelujen kehittäminen jatkuu nyt ”peruskunnan” toimintana.

Koska yhtiön toimintaa ja erityisesti sen hallituksen puheenjohtajaa sekä toimitusjohtajaa asetettiin epäilyksen varjoon, päätti Hattulan kunnanhallitus tilata kehitysyhtiöstä ulkopuolisen, puolueettoman selvityksen. Päätös tehtiin 6.3.2023 ja myöhemmin tilintarkastusyhtiö KPMG valittiin tekemään selvitys, joka kuluvana syksynä valmistui.

Kunnanhallitus käsitteli selvityksen 30.10.2023 ja totesi seuraavaa:

KPMG:n selvityksen mukaan Hattulan Kehitys Oy:n toiminnasta ei löytynyt laittomuuksia, eikä taloudellisia epäselvyyksiä ja yhtiö noudatti osakeyhtiölakia. Selvitys tuotti kunnan tytäryhtiön kannalta hyödyllisiä hallinnollisia suosituksia, joita tullaan jatkossa noudattamaan kunnanhallinnossa.

Selvitys ei osoittanut todeksi niitä väitteitä, joita keväällä 2023 julkisuudessakin kovasti käsiteltiin. Valitettavasti keväinen kohu mustamaalasi erityisesti yhtiön toimitusjohtajaa sekä hallituksen puheenjohtajaa, jotka yrittivät kehittää Hattulan elinvoimaisuutta.

Kelloa ei voi kääntää taaksepäin. Itse toivon jaksamista kaikille heille, jotka kehitysyhtiön takia ovat joutuneet henkilökohtaisesti kärsimään.

Meidän on mentävä eteenpäin ja nähtävä myös hyviä asioita, joita Hattulassa onkin paljon. Päättyvän vuoden tilipäätös on vahvasti positiivinen, tontteja on edelleen myyty, uusia maankäyttösopimuksia on vireillä, suuria yksityisiä hankkeita on valmisteilla, kyläkouluilla ja kylillä on tulevaisuus, kirjasto- sekä kulttuuripalvelut ovat monipuoliset ja Hattulan omat latumiehetkin ovat jo kokoontuneet ollen valmiit uuteen hiihtokauteen. Tässä vain joitakin mainitakseni.

Myönteistä syksyn jatkoa.

Hattulassa
7.11.2023

Pekka Järvi
Kunnanjohtaja

Viim. päivitetty 7.11.2023
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram