Siirry sisältöön

Oppilaaksi ottaminen perusopetuksen 1. vuosiluokalle

Hattulassa ei ole erikseen kouluun ilmoittautumista. Koulutulokkaiden huoltajille lähetetään viikon 8 aikana päätös koulupaikasta. Lähikoulu osoitetaan perusopetuslain 6 §:n mukaan ja täydentävänä kunnallisenä määräyksenä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan (19.4.2023 § 40) hyväksymien oppilaaksi ottamisen kriteereitä noudattaen. Koulutulokkaan tiedot tarkistetaan koulun aloitusvuoden tammikuussa väestörekisteristä. Mikäli ette ole saaneet päätöstä koulupaikasta tai oppilaan kotikunta on muu kuin Hattula, tulee ottaa yhteyttä sivistystoimistoon. Päätöksen mukana toimitetaan muutoksenhakuohje sekä kouluun tutustumisen ja vanhempainiltojen ajankohdat.

Huoltajan tulee ilmoittaa Wilmassa vastaanottavansa kunnan osoittama koulupaikka, muuta ilmoittautumista ei tarvita. Wilma-tunnukset on toimitettu esikoululaisten huoltajille esiopetuksen aloittamisen yhteydessä. Mikäli sinulla ei ole Wilma-tunnuksia, ota yhteyttä sivistystoimistoon. Lähikoulu osoitetaan perusopetuslain 6 §:n mukaan ja täydentävänä kunnallisena määräyksenä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan 19.4.2023 § 40 hyväksymien oppilaaksi ottamisen periaatteita noudattaen.

Perusopetuksen oppilaaksiottamisen kriteerit 1.5.2023(avautuu uudessa ikkunassa)

Toissijainen koulupaikka

Huoltaja voi hakea oppilaalle toissijaista koulupaikkaa, jos perhe toivoo muuta kuin osoitettua lähikoulua. Toissijaista koulupaikkaa voi hakea vasta sen jälkeen kun on saanut päätöksen kunnan osoittamasta koulupaikasta. Toissijaiseen kouluun haettaessa huoltajat sitoutuvat vastaamaan oppilaan koulumatkakuljetuksista.

Hakemus toissijaiseen kouluun(avautuu uudessa ikkunassa) (molempien huoltajien allekirjoitus)

Viim. päivitetty 1.2.2024
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram