Siirry sisältöön

Perheliikuntahanke liikuttaa kuntalaisia!

Perheliikunta on perheen yhteistä liikkumista, jossa perheeseen voivat kuulua ydinperheen lisäksi isovanhemmat, ystävät, tutut tai vaikkapa naapurit.  Se on aktiivista yhdessäoloa, jossa aikuiset liikkuvat yhtälailla kuin lapsetkin.

Hattulan kunnan liikuntatoimesssa alkoi viime vuonna aluehallintoviraston tukema Pöhinää perheliikuntaan-hanke. Hanke sai myönteisen avustuspäätöksen myös vuodelle 2024. Hankkeen päätavoitteena on lisätä omatoimista ja ohjattua perheliikuntaa, jotta perheiden sosiaalinen, psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi lisääntyvät. Lisäksi lasten liikkumiseen kiinnitetään erityistä huomiota varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Hankkeen avulla edistetään myös varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvointia.

Hankkeeseen palkattiin liikuntakoordinaattori, joka vastaa hankkeen suunnitelusta ja toiminnan kehittämisestä yhteistyössä varhaiskasvatuksen, sidosryhmien (esim. MLL & HLU) ja kuntalaisten kanssa. Liikuntakoordinaattori on ollut mukana mm. varhaiskasvatuksen liikuntakasvatuksen suunnittelussa, järjestänyt esiopetuksen uimakoulut sekä alakouluikäisten alkeisuimakoulun ja ohjannut esiopetusikäisten liikuntakerhoa, jossa harjoitellaan motorisia taitoja. Näiden lisäksi ensimmäisenä hankevuotena järjestettiin 9 perheliikuntatapahtumaa, perustettiin 3 perheliikuntasalia ja luotiin Tekemistä perheille Hattula-Facebook-ryhmä, johon kootaan tietoa perheitä koskevista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Toiminta tulee jatkumaan hyväksi todettujen toimintamallien osalta myös vuonna 2024. Uusia painopisteitä ovat yhteistyön kehittäminen neuvolan kanssa ja Hattula seikkailee-kartan luominen, johon kootaan paikallisia kulttuuri-, liikunta- ja retkeilymahdollisuuksia perheille.

Lisätietoja hankkeesta liikuntakoordinaattorilta
p. 0405842567/ Linnaketo-Joutvuo Aino
aino.linnaketo-joutvuo@eduhat.fi

Viim. päivitetty 15.3.2024
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram