Siirry sisältöön

Kunnan kuulumisia: Syyskuu

Taloustilanne

Jälleen on se aika vuodesta, kun kunnanvaltuusto valmistautuu päättämään tulevien vuosien taloussuunnitelmista. Hattulan tilanteen voi tiivistää seuraavasti – vielä menee hyvin, mutta haasteita on edessä.

Kunnalle on viime vuosina kertynyt kohtuullisesti ylijäämäpuskuria. Kumulatiivinen ylijäämä eli ”vuosittaisten tilinpäätösten summa” oli vuonna 2019 noin kolme (3) miljoonaa, vuonna 2022 noin kahdeksan (8) miljoonaa, mutta sen ennustetaan vuoden 2024 jälkeen olevan jo noin 11-12 miljoonaa. Alimmillaan kunnan ylijäämä oli noin yksi (1) miljoona vuonna 2012.

Tätä puskuria tarvitaan, kun ratkotaan tulevien vuosien haasteita. Kunnalla on edessä merkittäviä kouluinvestointeja ja samanaikaisesti vuodesta 2025 alkaen talouden ennustetaan olevan alijäämäinen. Vuodet 2023 ja 2024 ovat vielä ns. hyviä vuosia.

Kunnan velkaantuminen on pysynyt viime vuodet kurissa. Se on hyvä asia, mutta toisaalta osoittaa, ettei investointeja ole paljoa tehty. Johtopäätös on myös se, että päättäjät ovat olleet investoinneissa harkitsevia. Merkittävimmät viime vuosien investoinnit ovat terveysasema ja yläkoulun uudet tilat. Molemmat tulivat tarpeeseen!

Kunnan lainamäärä kasvoi vuodesta 2010 vuoteen 2016 asti, mutta on sen jälkeen pysynyt lähes ennallaan. Vuonna 2010 oli lainaa 2006 euroa per asukas, vuonna 2016 määrä oli 3734 ja vuonna 2022 lainaa oli 3485 euroa asukasta kohden. Tuon kasvun kohti vuotta 2016 selittää pitkälti Juteinikeskuksen rakentaminen. Lainamäärässä asukasta kohden Hattula on keskivertokunta.

Taloutta tasapainottamaan

Kuten aiemmin esille tuli vuodesta 2025 alkaen Hattulan talous olisi alijäämäinen, ellemme tee asialle jotain. Ennuste on noin 1,8 miljoonaa alijäämää 2025 ja vuodelle 2026 jo 2,4 miljoonaa. Tuolla kehityksellä ylijäämät syödään nopeasti.

Onneksi on kuitenkin toimenpiteitä, joilla tilanteeseen voidaan vaikuttaa. Tässä lyhyesti joitakin merkittävimpiä, mutta päätöksiä ei ole vielä tehty.

- Toiminnan kuluja pitää aina tarkastella ja karsia pois, jos se palveluja vaarantamatta on mahdollista.

- Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lapsimäärät joka tapauksessa vähenee, joka johtaa myös opetusryhmien lukumäärän laskuun sekä sitä kautta kustannusten laskuun. Toisaalta esimerkiksi perusopetuksessa pienryhmien tarve on jatkuvasti lisääntynyt.

- Useat kunnat harkitsevat veroprosenttien tarkistuksia. Niitä Hattulassakin varmasti jossain vaiheessa harkitaan. Kaiken kaikkiaan erilaisia veroprosentteja Hattulassakin on seitsemän (7) kappaletta. Näistä merkittävimmät ovat tulovero ja kiinteistövero.

- Yksi (1) tuloveroprosentti merkitsee Hattulassa 2,3 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä tuloveroprosentti on 8,11 %. Nostamalla sitä yhdellä prosentilla lisättäisiin tuloja siis tuo 2,3 miljoonaa.

- Kiinteistöveroa Hattulassa kerättiin viime vuonna noin 2,7 miljoonaa euroa. Mikäli hallituksen suunnittelema kiinteistöveron alarajan nosto 1,3 %:iin toteutuu, se lisäisi Hattulan tuloja noin 250 000 euroa. Hattulassa vero on tällä hetkellä 1,1 %.

- Uudet veronmaksajat eli uudet asukkaat nostaisivat kunnan tuloja. Heidän saamiseksi olisi hyvä saada erilaisia asuntoja sekä poistaa esteet rakentamiselle, mikäli niitä ilmaantuu. Rakentamisen suhteen on hyvä olla aina enemmänkin mahdollistava kuin estävä.

- Lisäksi paljon puhutut voimalahankkeet (aurinko ja tuuli) voisivat toteutuessaan nostaa kiinteistöverokertymää yli 0,5 miljoonalla eurolla vuodessa.

Veroja kerätään kaikkia kuntalaisia hyödyntävien palvelujen tuottamiseksi.

Harrastusmahdollisuuksien suurkunta

Syksyn tullessa erilaisten harrastusten kysyntä kasvaa. Monesti näissä kuulumisissa olen kertonut Hattulan erinomaisista kulttuuri- ja liikuntapalveluista ja nehän eivät ole kadonneet minnekään.

Tänä vuonna kunta onnistui hyvin hankerahoitushakemuksessa ja alkaneella lukuvuodella on kouluissa erittäin runsas tarjonta maksutonta harrastustoimintaa. Tarkemmat tiedot löytyvät kunnan kotisivuilta kohdasta koulujen kerhotoiminta. Toivottavasti osallistujia riittää, koska aktiivisuus luo pohjaa jatkuvuudelle.

Myös ikäihmiselle on tarjolla runsaasti toimintaa, tapahtumakalenteri on julkaistu myös kunnan kotisivuilla.

Hyvää syksyn odottelua!

Pappilanniemessä 21.9.2023

Pekka Järvi
Kunnanjohtaja

Viim. päivitetty 5.10.2023
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram